Hos Special Risk, gør vi det vi er bedst til.

Derfor har vi valgt at fokusere på forsikringsprodukter indenfor ”Financial lines”. Det er for eksempel Bestyrelsesansvar, Professionelansvar, Cyberforsikring, Kriminalitetsforsikring, Kidnapningsforsikring og forsikring af IT-virksomheder.

Professionelt ansvar

Advokatansvarsforsikring

Som advokat er du underlagt en skærpet uagtsomhedsvurdering. Du skal udføre, hvad der betragtes som en god faglig indsats, fordi du som advokat forudsættes at have særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. For at blive beskikket og virke som advokat skal du derfor, som minimum, have tegnet en forsikring for professionelt ansvar samt en lovpligtig garantiforsikring, begge i henhold til Advokatsamfundets vedtægter. Forsikringen dækker de økonomiske krav, der kan blive rejst imod dig som følge af dine egne eller eventuelle kollegaers eller medarbejderes fejl, mangelfulde handlinger eller undladelser i forbindelse med den rådgivning, din virksomhed har ydet.

Læs mere om ansvarsforsikring til advokater

Ansvarsforsikring til revisionsvirksomheder

En revisor skal som minimum have tegnet den lovpligtige ansvars- og garantiforsikring for at blive beskikket som godkendt revisor. Revisorer er underlagt en skærpet uagtsomhedsvurdering, og kravet til revisorer og rådgivere er, at de skal udføre, hvad der betragtes som en god faglig indsats, idet revisorer forudsættes at have en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Forsikringen dækker de økonomiske krav, der kan blive rejst imod dig som følge af dine egne eller eventuelle kollegaers eller medarbejderes fejl, mangelfulde handlinger eller undladelser i forbindelse med den rådgivning, din virksomhed har ydet.

Læs mere om Ansvarsforsikring til revisionsvirksomheder

Ansvarsforsikring til ingeniører og arkitekter

Som professionel rådgiver er du underlagt en skærpet uagtsomhedsvurdering. Rådgivere som arkitekter og ingeniører skal generelt udføre, hvad der betragtes som en god faglig indsats, idet de forudsættes at have en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Hvis I har leveret mangelfulde ydelser eller rådgivning, og ansvaret placeres hos jer som rådgivere, kan et erstatningskrav og sagsomkostninger få store økonomiske konsekvenser. Det er årsagen til, at det i dag er blevet kutyme, og ofte et krav i kontrakter, at rådgivere har en ansvarsforsikring.

Læs mere om Ansvarsforsikring til ingeniører og arkitekter

Ansvarsforsikring til rådgivningsvirksomheder

Som professionel rådgiver betragtes du og dine medarbejdere som eksperter med en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Derfor er I at betragte som professionelle og I er derfor underlagt et professionsansvar. Hvis I har leveret mangelfulde ydelser eller rådgivning, og ansvaret placeres hos jer som rådgivere, kan et erstatningskrav og sagsomkostninger få store økonomiske konsekvenser. Det er årsagen til, at det i dag er blevet kutyme, og ofte et krav i kontrakter, at rådgivere har en ansvarsforsikring.

Læs mere om ansvarsforsikring for rådgivningsvirksomheder

Ansvarsforsikring til ejendomsmæglere

En ejendomsmægler skal som minimum have tegnet den lovpligtige ansvars- og garantiforsikring for at have lov til at drive ejendomsmæglervirksomhed i Dan- mark. Ejendomsmæglere er underlagt et professionsansvar og de skal udføre, hvad der betragtes som en god faglig indsats, idet ejendomsmæglere forudsættes at have en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Forsikringen dækker ejendomsmægleren mod de økonomiske krav, der kan blive rejst mod ejendomsmægleren som følge af egne eller medarbejderes fejl, mangelfulde handlinger eller undladelser, som ejendomsmæglerens rådgivning har medført.

Læs mere om ansvarsforsikring til ejendomsmæglere

Ansvarsforsikring til boligselskaber

Som boligselskab betragtes du og dine medarbejdere som eksperter med en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Derfor er I at betragte som professionelle og I kan blive underlagt et professionsansvar – uanset hvilken type arbejde i udfører, eksempelvis udarbejdelse af varmeregnskaber eller byggesagsstyring. Hvis noget går galt som følge af de leverede ydelser eller rådgivning, og ansvaret placeres hos jer som boligselskab, kan et erstatningskrav og sagsomkostningerne i den forbindelse få store økonomiske konsekvenser.

Læs mere om ansvarsforsikring til boligselskaber

Ansvarsforsikringer

Erhvervs- og produktansvarsforsikring – dækker virksomhedens største risici

Virksomheder er konstant udsat for mange risici. I forbindelse med virksomhedens aktiviteter kan denne blive mødt med erstatningskrav fra 3. mand og medarbejdere. Særligt fokus er nødvendig, når virksomheden eksporterer sine produkter til udlandet og/eller har datterselskaber i udlandet.

Læs mere om erhvervs- og produktansvarsforsikring

IT-ansvarsforsikring – dækker it-virksomhedens særlige risici

IT-virksomheder leverer ofte en bred vifte af ydelser, såsom it-relateret rådgivning og projektledelse, software- og systemudvikling, salg af hardware- og relaterede produkter samt hostingaktiviteter. Således kan IT-virksomheder ifalde ansvar indenfor flere områder. Men IT-branchen er ikke som andre liberale erhverv omfattet af en forsikringspligt. Derfor er der ofte behov for en ansvarsforsikring, som dækker de komplekse ansvarsmæssige problemstillinger, en IT-virksomhed arbejder med. Den klassiske erhvervs- og produktansvarsforsikring er med andre ord ikke tilstrækkelig.

Læs mere om IT-ansvarsforsikring

Særlige forsikringsløsninger

Guldsmedebranchens pakkeforsikring – vi kan forsikre din guld- og smykkevirksomhed

Special Risk er specialiserede i forsikring og risikoanalyse af krævende områder, og vi er vant til at gå grundigt til opgaven. Da hver butik og hver virksomhed er unik, starter vi altid et samarbejde med en dialog om sikring.

Læs mere om Guldsmedebranchens pakkeforsikring

Kriminalitetsforsikring – vi kan hjælpe din virksomhed

Beskyt virksomheden ved ansattes- og tredjemands kriminelle handlinger. De økonomiske tab fra kriminalitet, der bliver begået mod virksomheden af ansatte eller tredjemand, kan ikke alene påføre jer et formuetab, men ligefrem true jeres fortsatte eksistens.

Læs mere om Kriminalitetsforsikring