Hos Special Risk, gør vi det vi er bedst til.

Derfor har vi valgt at fokusere på forsikringsprodukter indenfor ”Financial lines”. Det er for eksempel Bestyrelsesansvar, Professionelansvar, Cyberforsikring, Kriminalitetsforsikring, Kidnapningsforsikring og forsikring af IT-virksomheder.

Professionelt ansvar

Advokatansvarsforsikring – dækker advokatvirksomhedens
særlige risici

Som advokat er du underlagt en skærpet uagtsomheds-vurdering. Du skal udføre, hvad der betragtes som en god faglig indsats, fordi du som advokat forudsættes at have særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. For at blive beskikket og virke som advokat skal du derfor, som minimum, have tegnet en forsikring for professionelt ansvar samt en lovpligtig garantiforsikring, begge i henhold til Advokatsamfundets vedtægter. Forsikringen dækker de økonomiske krav, der kan blive rejst imod dig som følge af dine egne eller eventuelle kollegaers eller medarbejderes fejl, mangelfulde handlinger eller undladelser i forbindelse med den rådgivning, din virksomhed har ydet.

Se PDF fra HDI Danmark her

Ansvarsforsikring til revisionsvirksomheder – dækker revisionsvirksomhedens særlige risici

En revisor skal som minimum have tegnet den lovpligtige ansvars- og garanti-forsikring for at blive beskikket som godkendt revisor. Revisorer er underlagt en skærpet uagtsomheds-vurdering, og kravet til revisorer og rådgivere er, at de skal udføre, hvad der betragtes som en god faglig indsats, idet revisorer forudsættes at have en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Forsikringen dækker de økonomiske krav, der kan blive rejst imod dig som følge af dine egne eller eventuelle kollegaers eller medarbejderes fejl, mangelfulde handlinger eller undladelser i forbindelse med den rådgivning, din virksomhed har ydet

Se PDF fra HDI Danmark her

Ansvarsforsikring til ingeniører og arkitekter –  dækker rådgivervirksomhedens særlige risici

Som profesionel rådgiver er du underlagt en skærpet uagtsomheds-vurdering. Rådgivere som arkitekter og ingeniører skal generelt udføre, hvad der betragtes som en god faglig indsats, idet de forudsættes at have en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Hvis i har leveret mangelfulde ydelser eller rådgivning, og ansvaret placeres hos jer som rådgivere, kan et erstatningskrav og sagsomkostninger få store økonomiske konsekvenser. Det er årsagen til, at det i dag er blevet kutyme, og ofte et krav i kontrakter, at rådgivere har en ansvarsforsikring.

Se PDF fra HDI Danmark her

Ansvarsforsikring til rådgivningsvirksomheder – dækker rådgivervirksomhedens særlige risici

Som professionel rådgiver betragtes du og dine medarbejdere som eksperter med en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Derfor er I at betragte som professionelle og I er derfor underlagt et professionsansvar. Hvis i har leveret mangelfulde ydelser eller rådgivning, og ansvaret placeres hos jer som rådgivere, kan et erstatningskrav og sagsomkostninger få store økonomiske konsekvenser. Det er årsagen til, at det i dag er blevet kutyme, og ofte et krav i kontrakter, at rådgivere har en ansvarsforsikring.

Se PDF fra HDI Danmark her

Ansvarsforsikring til forsikringsmæglere

Forsikringsmæglere er underlagt et professionsansvar og de skal udføre, hvad der betragtes som en god faglig indsats, idet forsikringsmæglere forudsættes at have en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. For at blive godkendt som forsikringsmægler skal du derfor, som minimum, have tegnet den lovpligtige ansvars- og garantiforsikring. Den dækker mod de økonomiske krav, der kan blive rejst imod dig som følge af dine egne eller eventuelle medarbejderes fejl, mangelfulde handlinger eller undladelser i forbindelse med den rådgivning du som forsikringsmægler har ydet.

Se PDF fra HDI Danmark her

Ansvarsforsikring til ejendomsmæglere

En ejendomsmægler skal som minimum have tegnet den lovpligtige ansvars- og garantiforsikring for at have lov til at drive ejendomsmæglervirksomhed i Danmark. Ejendomsmæglere er underlagt et professionsansvar og de skal udføre, hvad der betragtes som en god faglig indsats, idet ejendomsmæglere forudsættes at have en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Forsikringen dækker ejendomsmægleren mod de økonomiske krav, der kan blive rejst mod ejendomsmægleren som følge af egne eller medarbejderes fejl, mangelfulde handlinger eller undladelser, som ejendomsmæglerens rådgivning har medført.

Se PDF fra HDI Danmark her

Ansvarsforsikring til boligselskaber – dækker boligselskabernes særlige risici

Som boligselskab betragtes du og dine medarbejdere som eksperter med en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Derfor er I at betragte som pro­fessionelle og I kan blive underlagt et professionsansvar – uanset hvilken type arbejde i udfører, eksempelvis uarbejdelse af varmeregnskaber eller bygge­sagsstyring. Hvis noget går galt som følge af de leverede ydelser eller råd­givning, og ansvaret placeres hos jer som boligselskab, kan et erstatningskrav og sagsomkostningerne i den forbindelse få store økonomiske konsekvenser

Se PDF fra HDI Danmark her

Kautionsforsikring

Ansvarsforsikringer

Erhvervs- og produktansvarsforsikring – dækker virksomhedens største risici

Virksomheder er konstant udsat for mange risici. I forbindelse med virksom-hedens aktiviteter kan denne blive mødt med erstatningskrav fra 3. mand og medarbejdere. Særlig fokus er nødvendig, når virksomheden eksporterer sine produkter til udlandet og/eller har datterselskaber i udlandet.

Se PDF fra HDI Danmark her

It-ansvarsforsikring – dækker it-virksomhedens særlige risici

It-virksomheder leverer ofte en bred vifte af ydelser, såsom it-relateret rådgivning og projektledelse, software- og systemudvikling, salg af hardware og -relaterede produkter samt hosting-aktiviteter. Således kan it-virksomheder ifalde ansvar indenfor flere områder. Men it-branchen er ikke som andre liberale erhverv omfattet af en forsikringspligt. Derfor er der ofte behov for en ansvarsforsikring, som dækker de komplekse ansvars-mæssige problemstillinger, en it-virksomhed arbejder med. Den klassiske erhvervs- og produkt-ansvarsforsikring er med andre ord ikke tilstrækkelig.

Se PDF fra HDI Danmark her

Særlige forsikringsløsninger

Urmagerforsikring

Bestyrelsesansvarsforsikring

Ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring

Kriminalitetsforsikring – sikrer virksomheden ved ansattes og tredjemands kriminelle handlinger

De økonomiske tab fra kriminalitet, der bliver begået mod virksomheden af ansatte eller tredjemand, kan ikke alene påføre jer et formuetab, men ligefrem true jeres fortsatte eksistens.

Se PDF fra HDI Danmark her

Kidnapningsforsikring

Netbank forsikring

Cyberforsikring