Cyberforsikring

Cyberforsikring

Cyberkriminalitet er en stigende kriminalitetsform, og særligt hos de mellemstore virksomheder, er der behov for en forsikring der dækker det som er det reelle behov. Med en Cyberforsikring igennem Special Risk kan virksomheder med en opsætning op til 50 millioner kroner få dækning mod økonomiske tab som følge af et cyberangreb rettet mod sikredes data, IT-systemer, herunder også fremmede servere eller cloudløsninger. Forsikringen dækker fx udgifter til eksterne konsulenter, genetablering af data, driftstab som følge af cyberangrebet og en eventuel erstatning i tilfælde af at virksomheden er erstatningsansvarlig for tredjemands tab som følge cyberangrebet.

Forsikringen dækker:

 • Med en sum på 1.000.000 kroner
 • Tab og omkostninger der følger af skade, tyveri eller uautoriseret offentliggørelse af data, fx forensiske undersøgelser, PR-omkostninger, notifikationsomkostninger og advokatbistand
 • Omkostninger til genetablering af data
 • Driftstab samt meromkostninger i forbindelse hermed
 • Medieansvar
 • Advokatomkostninger ved myndighedsmæssige undersøgelser
 • Afpresning, herunder betaling af løsepenge

Forsikringen dækker ikke:

 • Forsætlig fremkaldelse af forsikringsbegivenheden af direktionen, leder af juridisk, IT-, Risk management eller lignende afdeling
 • Krænkelse af patentrettigheder
 • Verserende sager som ledelsen var bekendt med ved etablering af forsikringen
 • Skader og/eller sager i USA
 • Krig, krigeriske handlinger mv.

Øvrige produkter som kan købes online

Herunder finder mere information om vores forskellige produkter inden for Special Risk Solution.

Kontakt en forsikringsrådgiver:

Telefon
+45 53 83 70 06

Philip Bomberg
+45 53 83 27 56
psb@specialrisk.dk

Køb online

Hos Special Risk kan du købe din bestyrelsesansvarsforsikring online.

 

Bestil nu og få policen leveret med det samme.

Special Risk Forsikring ApS

Vandtårnsvej 62A, 5. sal
2860 Søborg

+45 53 83 70 06
info@specialrisk.dk

CVR: 41679077

Special Risk Forsikring ApS

Special Risk repræsenterer særligt udvalgte forsikringsselskaber, som har de rigtige produkter til vores kunder og samarbejdspartnere.