Vi formidler forsikringsprodukter på vegne af internationale forsikringsselskaber

Forsikringsnetværk

Vores forsikringsnetværk er sammensat af nøje udvalgte forsikringsselskaber, lokale MGU’er og syndikater fra det internationale anerkendte forsikringsmarked, Lloyds of London. Det gør os i stand til at imødekomme stort set alle specialiserede forsikringsbehov hos de danske virksomheder.

Special Risk samarbejder med følgende risikobærere:

 • CNA Hardy (Amerikansk forsikringsselskab)
 • HDI Global & HDI Global Specialty (Tysk forsikringsselskab)
 • Chubb (Amerikansk forsikringsselskab)
 • Atradius Kredit & Garanti (Spansk forsikringsselskab)
 • AIG (Amerikansk forsikringsselskab)
 • Zürich (Schweizisk forsikringsselskab)
 • AXA (Fransk forsikringsselskab)
 • HELP (Norsk forsikringsselskab)
 • Europæiske Rejseforsikring (Tysk forsikringsselskab)
 • Dansk Tandforsikring (Dansk forsikringsselskab)
 • Brookfield Underwriting (Lokal MGU på vegne af forsikringsselskabet Hiscox i England)
 • First (Lokal MGU på vegne af forsikringsselskabet Fidelis Insurance i Irland)
 • UlysseRe (Lokal broker på vegne af Special Risk hos Lloyds i London)

Vores risikoappetit er dermed så bred og kompleks, at vi betragter os selv som centrum for specialforsikringer i Danmark.

Vi har kompetence til at formidle lokale forsikringspolicer, med dækning i USA såvel som i Asien, og vi opbygger efter behov de såkaldte excess-kapaciteter, der matcher kundernes forsikringsbehov. Vores placering i forsikringsmarkedet har desuden givet os gode forudsætninger for at facilitere Co-assurance policer af større karakter i Property segmentet.


Forsikringer formidlet på vegne af forsikringsselskaber med filialer i Danmark og lokale danske MGU’er, gennemfører skadebehandling på dansk, når forsikringen aktiveres. Forsikringer formidlet på vegne af f.eks. syndikater på Lloyds marked, skadebehandles jf. policen, hvilket typisk vil sige på engelsk. Det fremgår af enhver police, hvilken risikobærer der forsikrer kunden.

Som forsikringsagentur følger Special Risk Lov om Forsikringsformidling. Det betyder, at vi ikke agerer som mæglervirksomhed. I praksis betyder det, at vi aldrig har flere åbne tilbud til den samme kunde, vedrørende den samme forsikringsrisiko, hos mere end en risikobærer.

Special Risk Forsikring ApS

Vandtårnsvej 62A, 5. sal
2860 Søborg

+45 53 83 70 06
info@specialrisk.dk

CVR: 41679077

Special Risk Forsikring ApS

Special Risk repræsenterer særligt udvalgte forsikringsselskaber, som har de rigtige produkter til vores kunder og samarbejdspartnere.