Bestyrelsesansvarsforsikring

Hos Special Risk tilbyder vi fordelagtige og gennemsigtige forsikringer til virksomheder og foreninger, og bestyrelsesansvarsforsikringer er ingen undtagelse

Vi har mange års erfaring inden for rådgivning om forsikringer til både små og store virksomheder, så vi kan selvfølgelig også hjælpe dig med at finde den helt rigtige bestyrelsesansvarsforsikring.

Forsikringerne tilbydes i samarbejde med HDI Global Specialty, der hører til blandt Europas førende forsikringsselskaber. Læs videre eller kontakt os for mere viden om bestyrelsesansvarsforsikringer og andre forsikringer til erhvervslivet

Hvorfor tegne en bestyrelsesansvarsforsikring?

Der er en række risici forbundet med at sidde i en bestyrelse, hvad end bestyrelsesarbejdet er lønnet eller ulønnet, og hvad end det drejer sig om en forening eller virksomhed.

Som bestyrelsesmedlem kan du blive stillet til ansvar for bestyrelsens handlinger, og du vil hæfte med din personlige formue, hvis der stilles erstatningskrav fra ejere eller kreditorer.

Frygten for at skulle hæfte med sin personlige formue som bestyrelsesmedlem kan fjernes ved at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. En sådan forsikring dækker nemlig, hvis bestyrelsen bliver pålagt et erstatningskrav.

Udviklingen har vist, at antallet af sager om bestyrelsesansvar kun bliver flere og flere. Af denne grund er kan det være en god idé, at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring med henblik på at beskytte bestyrelsesmedlemmernes privatøkonomi.

Hos Special Risk tilbyder vi følgende forsikringer til bestyrelser:

Virksomhedens bestyrelsesansvarsforsikring dækker både ledelses- og bestyrelsesansvar i hele verden.

 • Ingen selvrisiko
 • Dækker bøder
 • Gratis support
 • Forsikringssum på enten 2,5 mio. kr., 5 mio. kr. eller 10 mio. kr.
 • Dækning som direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesmedlemmer

Forsikringssum

Din virksomhed kan lave en forsikringssum op til 10.000.000 kr. online.

Hvorfor er det vigtigt at have en Bestyrelsesansvarsforsikring?

Uanset om du er bestyrelsesmedlem eller direktionen i en virksomhed, kan du blive stillet personlig ansvarlig i forbindelse med de økonomiske beslutninger du er med til at træffe. Det kan være beslutninger som fører til tab for foreningen, kreditorer, aktionerer og i værste fald hvis virksomheden går konkurs.

Som bestyrelsesmedlem hæfter du med din personlige formue, hvis du og bestyrelsen bliver erstatningsansvarlige overfor banker og andre kreditorer, også selv om din bestyrelsespost er ulønnet.

Antallet af sager om bestyrelsesansvar stiger markant. Det er i dag forbundet med flere risici at sidde i en bestyrelse.

Hvordan dækker en bestyrelsesansvarsforsikring?

Mange tror det er selve erstatningen hvis bestyrelsen bliver dømt som er vigtig at kunne forsikre sig mod, men i virkeligheden er det krigsomkostningerne hvis bestyrelsen eller direktionen bliver anklaget for ”noget”, som i første omgang kan være helt afgørende, i forhold til at kunne betale advokatbistand. Alene sagsomkostninger kan være med til at ødelægge privatøkonomien for bestyrelsens medlemmer.

Derfor bør det være et naturligt krav fra bestyrelsesmedlemmer, at der er lavet en bestyrelsesansvarsforsikring inden man starter i en bestyrelse. Man er nemlig ansvarlig fra første dag.

Hvem er dækket?

Med en bestyrelsesansvarsforsikring er hele bestyrelsen eller direktionen dækket, hvis I bliver pålagt et erstatningskrav.

Din Personlige ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring dækker dit personlige ledelses- og bestyrelsesansvar i hele verden.

 • Ingen selvrisiko
 • Dækker bøder
 • Gratis support
 • Forsikringssum på enten 1 mio. kr., 2.5 mio. kr., 5 mio. kr. eller 10 mio. kr.
 • Dækker op til 10 poster
 • Dækning som direktions- & bestyrelsesmedlem

Forsikringssum

Du kan forsikre dig for op til 10 bestyrelsesposter med en forsikringssum på:

1.000.000 kr., 2.500.000 kr., 5.000.000 kr. eller 10.000.000 kr.

Hvad dækker forsikringen

Forsikringen dækker krav mod dig på baggrund af dit personlige ledelsesansvar for formuetab som følge af dine handlinger eller undladelser begået i din egenskab af bestyrelses- tilsynsråds- eller direktionsmedlem i de juridiske enheder der er, eller har været, nævnt i policen.

Datterselskaber er også med

Dit hverv i datterselskaber under de juridiske enheder der er, eller har været, nævnt i policen er tillige omfattet af denne forsikring. Ved datterselskaber forstås at den juridiske enhed nævnt i policen, besidder mere end 50 % af de stemmeberettigede ejerandele eller på anden måde har kontrol over datterselskabet.

Dog er et datterselskab ikke omfattet af policen, hvis datterselskabet er børsnoteret eller sælger værdipapirer på et hvilket som helst marked, eller datterselskabet er en finansiel institution, jf. lov om finansiel virksomhed, eller datterselskabet er registreret eller stiftet i USA eller en anden stat eller et andet territorium tilhørende USA.

Hvem er dækket?

Forsikringen dækker også din ægtefælle eller registrerede partner, hvis denne sagsøges sammen med sikrede i sin egenskab af ægtefælle eller registreret partner, forudsat at det pågældende krav baserer sig på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i sin egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i en juridisk enhed nævnt i policen.

Automatisk medforsikring og undtagelser

Hvis du indtræder som bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i løbet af forsikringsåret er disse automatisk medforsikret frem til førstkommende hovedforfald, dog undtaget ledelseshverv i

 • finansielle institutioner og selskaber omfattet af lov om finansiel virksomhed
 • børsnoterede selskaber
 • luftfartsvirksomhed
 • bioteknologiske virksomheder
 • olie-, benzin, gas og/eller petrokemiskvirksomheder, som er involveret i udvinding og/eller udforskning af samme
 • kapitalfonde og ventureselskaber
 • sportsklubber
 • selskaber i USA og Canada
 • selskaber hvor egenkapitalen er negativ

På forsikringstagers anmodning vil HDI Danmark ved sikredes indtræden i et ledelseshverv i disse selskabstyper tage stilling til om, og på hvilke betingelser og til hvilken præmie, at forsikringen kan udvides til at omfatte dette ledelseshverv.

Foreningens bestyrelsesansvarsforsikring dækker alle bestyrelsesmedlemmerne.

 • Ingen selvrisiko
 • Dækker bøder
 • Gratis support
 • Forsikringssum på enten 2,5 mio. kr., 5 mio. kr. eller 10 mio. kr.
 • Hele bestyrelsen er dækket

Forsikringssum

Din forening kan lave en forsikringssum op til 10.000.000 kr. online.

Hvorfor er det vigtigt at have en Bestyrelsesansvarsforsikring?

Som bestyrelsesmedlem, kan du blive stillet personlig ansvarlig i forbindelse med de økonomiske beslutninger du er med til at træffe i jeres foreningen. Det kan være beslutninger som fører til tab for foreningen, kreditorer, aktionerer og i værste fald hvis foreningen går konkurs.

Som bestyrelsesmedlem hæfter du med din personlige formue, hvis du og bestyrelsen bliver erstatningsansvarlige overfor banker og andre kreditorer, også selv om din bestyrelsespost er ulønnet.

Antallet af sager om bestyrelsesansvar stiger markant. Det er i dag forbundet med flere risici at sidde i en bestyrelse.

Hvordan dækker en bestyrelsesansvarsforsikring?

Mange tror det er selve erstatningen hvis bestyrelsen bliver dømt som er vigtig at kunne forsikre sig mod, men i virkeligheden er det krigsomkostningerne hvis bestyrelsen bliver anklaget for ”noget”, som i første omgang kan være helt afgørende, i forhold til at kunne betale advokatbistand.

Alene sagsomkostninger kan være med til at ødelægge privatøkonomien for bestyrelsens medlemmer.

Derfor bør det være et naturligt krav fra bestyrelsesmedlemmer, at der er lavet en bestyrelsesansvarsforsikring inden man starter i en bestyrelse. Man er nemlig ansvarlig fra første dag.

Hvem er dækket?

Med en bestyrelsesansvarsforsikring er hele bestyrelsen i foreningen dækket, hvis I bliver pålagt et erstatningskrav.

Her er nogle af fordelene ved vores bestyrelsesansvarsforsikringer:

 • Ingen selvrisiko
 • Dækker bøder
 • Valgfri forsikringssum (op til 10 mio. kr.)
 • Global dækning
 • Gratis support

Øvrige produkter som kan købes online

Herunder finder du mere information om vores forskellige produkter inden for Special Risk Solution.

Kontakt en forsikringsrådgiver:

Telefon
+45 53 83 70 06

Mathias Klima
+45 53 83 27 25
mak@specialrisk.dk

Philip Bomberg
+45 53 83 27 56
psb@specialrisk.dk

Køb online

Hos Special Risk kan du købe din bestyrelsesansvarsforsikring online.

 

Bestil nu og få policen leveret med det samme.

Special Risk Forsikring ApS

Vandtårnsvej 62A, 5. sal
2860 Søborg

+45 53 83 70 06
info@specialrisk.dk

CVR: 41679077

Special Risk Forsikring ApS

Special Risk repræsenterer særligt udvalgte forsikringsselskaber, som har de rigtige produkter til vores kunder og samarbejdspartnere.