Kriminalitetetsforsikring

Vi kan hjælpe din virksomhed

Vi har udviklet nogle af markedets bredeste forsikringsbetingelser med mulighed for at tilpasse forsikringen til de konkrete behov i din virksomhed. Den dækker blandt andet disse fire væsentlige elementer:

 • Direkte formuetab som følge af ansattes kriminelle handlinger
 • Virksomhedens erstatningsansvar som følge af ansattes kriminelle handlinger
 • IT-kriminalitet, herunder indbrud i virksomhedens netbank, uanset om det er begået af ansatte eller tredjemand.
 • Meromkostninger til rekonstruktion af data tabt som følge af databedrageri eller et dækket indbrud i netbanken.

Kriminelle forhold opdages ofte kun ved et tilfælde

For at begrænse risikoen for kriminalitet har de fleste virksomheder indført kontrolforanstaltninger. Men da kriminelle handlinger foregår på mange og indimellem helt nye måder, er kontrollen ikke altid tilstrækkelig. Det er især varelageret og IT-systemerne, der bliver udsat for kriminalitet. Og det kriminelle forhold foregår mange gange over en længere periode. Det gør det sværere at opdage. Faktisk bliver kriminelle forhold ofte kun opdaget ved et tilfælde eller ved udskiftning af personale.

Cyberkriminalitet

Når I som virksomhed agerer på internettet eller blot har forbindelse til det via jeres intranet, er der risiko for, at kriminelle udnytter huller i sikkerheden til at installere spionprogrammer, som de bruger til at få adgang til jeres fortrolige kundedata, bankoplysninger mv. Hvis I på grund af manglende sikkerhedstiltag utilsigtet videredistribuerer sådan ondsindet programkode (malware), kan der blive rejst erstatningskrav imod jer, fordi I er ”distributør” af malwaren.

Hvad kan du forvente af os?

En kriminalitetsforsikring hos os er mere end en forsikring. I får en erfaren partner med specialviden, der hjælper med at afdække jeres forretningsmæssige forsikringsbehov. Med forsikringen opnår I først og fremmest dækning for det økonomiske tab, som en kriminel handling kan forvolde. Samtidig slipper I for at offentliggøre oplysninger om både formuetabet og det kriminelle forhold. Det giver jer mulighed for at fortsætte jeres virke – med jeres gode omdømme intakt.

Forsikringen kan udvides med dækning for cyberkriminalitet

 • Underslæb begået af en bogholder, der uberettiget udbetaler penge til sig selv. 
 • ”Ompostering” af lønninger af en IT-medarbejder. 
 • Hackerindbrud i virksomhedens danske netbankkonti, uanset gerningsmandens geografiske placering. 
 • Databedrageri, hvor nogen uberettiget har ændret eller slettet data for at opnå vinding og påføre virksomheden et formuetab.
 • Store og internationale virksomheder 
 • Mindre og mellemstore virksomheder 
 • Realkreditinstitutter og forsikringsselskaber 
 • Pensionsselskaber og investeringsforeninger 
 • Reklamebureauer og rådgivende virksomheder 
 • IT-virksomheder 
 • M.fl.

Øvrige produkter som kan købes online

Herunder finder du mere information om vores forskellige produkter inden for Special Risk Solution.

Kontakt en forsikringsrådgiver:

Telefon
+45 53 83 70 06

Philip Bomberg
+45 53 83 27 56
psb@specialrisk.dk

Køb online

Hos Special Risk kan du købe din bestyrelsesansvarsforsikring online.

 

Bestil nu og få policen leveret med det samme.

Special Risk Forsikring ApS

Vandtårnsvej 62A, 5. sal
2860 Søborg

+45 53 83 70 06
info@specialrisk.dk

CVR: 41679077

Special Risk Forsikring ApS

Special Risk repræsenterer særligt udvalgte forsikringsselskaber, som har de rigtige produkter til vores kunder og samarbejdspartnere.