Special Product Service

Vi understøtter de danske forsikringsselskaber.
Det kalder vi ”Special Product Service”

Vi har gjort os til specialiser i at placere specielle forsikringsrisici. Så enkelt kan det siges, og det gør vi dagligt på vegne af vores SPS-partnere, der tæller nogle af Danmarks største forsikringsselskaber og mest seriøse forsikringsagenturer.

Er du erhvervskunde i et af følgende forsikringsselskaber kan du få adgang til vores produkter igennem din assurandør eller kunderådgiver:

  • Topdanmark
  • Alm. Brand
  • Gjensidige
  • Codan
  • Bornholms Brandforsikring
  • Lokal Forsikring
  • Erhvervssikring
  • Thisted Forsikring
  • Gartnernes Forsikring
  • Storstrøm Forsikring

Typisk opstår behovet for hjælpe fordi, at vores SPS-partner (forsikringsselskaberne ovenfor) mangler et eller flere forsikringsprodukter i deres samlede produktsortiment. Det betyder, at de ikke er i stand til at tilbyde den samlede 360 graders forsikringsløsning til deres erhvervskunde. Det hjælper vi dem derfor med.

Hos Special Risk udbygger vi løbende vores forsikringsnetværk ud fra den teori, at vi i flest mulige tilfælde skal kunne understøtte henvendelser fra vores SPS-partnere. Det betyder også, at vi har en stor berøring med både det danske såvel som det internationale forsikringsmarked. Det gør os i stand til at udbyde en bred vifte af produkter som vores SPS-partner herefter kan mixe og matche op imod deres egen risikoappetit. Det er SPS-partneren, og ikke Special Risk, der vælger hvilken leverandør som leverer et givent produkt. Der er således ikke to partneraftaler, der er ens. Hver aftale tilpasses nøje til den enkelte SPS-partner.

Køb online

Hos Special Risk kan du købe din bestyrelsesansvarsforsikring online.

 

Bestil nu og få policen leveret med det samme.

Produkterne i
Special Product Service

Find mere information om vores forskellige produkter inden for Special Product Service ved at klikke ind på undersiderne via links herunder.

Special Risk Forsikring ApS

Vandtårnsvej 62A, 5. sal
2860 Søborg

+45 53 83 70 06
info@specialrisk.dk

CVR: 41679077

Special Risk Forsikring ApS

Special Risk repræsenterer særligt udvalgte forsikringsselskaber, som har de rigtige produkter til vores kunder og samarbejdspartnere.