Revisoransvarsforsikring

Ansvarsforsikring til revisionsvirksomheder

En revisor skal som minimum have tegnet den lovpligtige ansvars- og garantiforsikring for at blive beskikket som godkendt revisor. Revisorer er underlagt en skærpet uagtsomhedsvurdering, og kravet til revisorer og rådgivere er, at de skal udføre, hvad der betragtes som en god faglig indsats, idet revisorer forudsættes at have en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Forsikringen dækker de økonomiske krav, der kan blive rejst imod dig som følge af dine egne eller eventuelle kollegaers eller medarbejderes fejl, mangelfulde handlinger eller undladelser i forbindelse med den rådgivning, din virksomhed har ydet.

Revisoransvarsforsikring

Vores revisoransvarsforsikring dækker et eventuelt erstatningsansvar, som er resultatet af en dom eller et forlig. Ofte kræver komplekse sager bistand fra højt specialiserede advokater og eksperter, og du kan blive dømt til at betale modpartens sagsomkostninger. Men skulle det ske, dækker vi sagsomkostningerne – også selvom erstatningskravet ikke er berettiget.

Ansvarsforsikring

 • Mindste forsikringssum er 2.000.000 kr. pr. godkendt revisor pr. forsikringsår, hvis der er færre end 6 revisorer.
 • Mindste forsikringssum er 2.000.000 kr. multipliceret med det godkendte antal revisorer pr. forsikringsår, hvis der er færre end 10 godkendte revisorer.
 • Mindste forsikringssum er 20.000.000 kr. pr. forsikringsår, hvis der er flere end 10 godkendte revisorer.
 • Mindste forsikringssum er 20.000.000 kr. med mulighed for genopfyldning, hvis der er tale om en kollektiv forsikringsordning med flere revisionsvirksomheder og minimum 10 revisorer.

Garantiforsikring

 • Lovpligtig forsikringssum er 500.000 kr. pr. revisor pr. forsikringsår.

Typisk rejses der krav i forbindelse med skatterådgivning, fristoverskridelser og ekspeditionsfejl, momsrådgivning samt overskudsdisponering i selskaber og for privatpersoner. Som revisor kan du personligt blive idømt erstatningsansvar. Det betyder, at du hæfter personligt med hele din formue.

Vi har udviklet nogle af markedets bredeste forsikringsbetingelser med mulighed for at tilpasse forsikringen til revisionsvirksomhedens konkrete behov. Ud over minimumskravene indeholder forsikringen blandt andet: 

 • Automatisk afløbsforsikring (10 år), dog med automatisk optjening for registrerede revisorer. 
 • Dækning af grov uagtsomhed 
 • Dækning af fratrådte revisorer, som har ydet rådgivning for policens forsikringstager. 
 • Kommunikationsomkostninger 
 • Omkostninger ved retsmøde
 • 12 måneders efteranmeldelsesfrist

Derudover kan vi udvide dækningen med:

 • Erhvervsansvar 
 • Netbankforsikring 
 • Underslæbsforsikring 

Kontorforsikring

Foruden en ansvarsforsikring bør I også forsikrer virksomhedens inventar og øvrige forhold. Vi har sammensæt en simpel pakkeløsning der indeholder de vigtigste dækninger for en kontorvirksomhed.

 • Dækning ved brand, vand og tyveriskade (inkl. kortslutning)
 • Dækning ved pludselig opstået skade
 • Kaskodækning for IT-udstyr
 • Glas, sanitet og skiltedækning
 • Dækning ved låseomstilling / nøgletab
 • Driftstabsdækning inkl. meromkostninger

Foruden en ansvarsforsikring bør I også forsikrer virksomhedens inventar og øvrige forhold. Vi har sammensæt en simpel pakkeløsning der indeholder de vigtigste dækninger for en kontorvirksomhed.

 • Small pakken koster 2.195 kroner årligt inkl. skadesforsikringsafgift og gebyr
 • Medium pakken koster 5.495 kroner årligt inkl. skadesforsikringsafgift og gebyr
 • Large pakken koster 10.995 kroner årligt inkl. skadesforsikringsafgift og gebyr

Hvad kan I forvente af os?

En revisoransvarsforsikring hos os er mere end en forsikring. Du får en erfaren partner med specialviden. Dette betyder at du kan fortsætte dit virke mens sagen kører – i sikker forvisning om, at vores specialiserede advokater eller samarbejdspartnere gør alt, hvad de kan, for at løse sagen til din fordel. 

Produkterne i
Special Risk Solution

Find mere information om vores forskellige produkter inden for Special Risk Solution ved at klikke ind på undersiderne via links herunder.

Kontakt en forsikringsrådgiver:

Telefon
+45 53 73 70 06

Philip Bomberg
+45 53 83 27 56
psb@specialrisk.dk

Materiale:

Køb online

Hos Special Risk kan du købe din bestyrelsesansvarsforsikring online.

 

Bestil nu og få policen leveret med det samme.

Special Risk Forsikring ApS

Vandtårnsvej 62A, 5. sal
2860 Søborg

+45 53 83 70 06
info@specialrisk.dk

CVR: 41679077

Special Risk Forsikring ApS

Special Risk repræsenterer særligt udvalgte forsikringsselskaber, som har de rigtige produkter til vores kunder og samarbejdspartnere.