Co-Assurance

Spredning af risiko

Hvis du eksempelvis driver en industrivirksomhed, kan din forsikringsrisiko nå op i et niveau der gør det svært, eller måske umageligt, for dit forsikringsselskab selv at håndtere hele din risikoeksponering. Det er typisk på grund af de reassurancevilkår som dit forsikringsselskab bygger deres genforsikring på. Derfor faciliterer vi hos Special Risk Co-Assurance mellem forsikringsselskaberne således, at du som virksomhed kan få en forsikring. Det er ikke dig som forsikringskunde vi hjælper. Vi hjælper det forsikringsselskab som du er forsikret hos.

Hvad er Co-Assurance?

Co-Assurance er en forsikringsform, hvor flere forsikringsselskaber deles om den samme risiko. Dit forsikringsselskab stiller police og betingelser til rådighed, og de øvrige forsikringsselskaber følger derefter dit forsikringsselskab. Det betyder i praksis, at du kun oplever dit eget forsikringsselskab. Forsikringen opbygges med en horisontal risikoeksponering, hvilket vil sige, at hvis 10 forsikringsselskaber er gået sammen om din forsikringsrisiko, så hæfter hvert forsikringsselskab for 1/10-del af skadesbegivenheden.

Hvilken type forsikringer faciliterer vi Co-assurance for?

Hos Special Risk forholder vi os primært til Co-Assurance løsninger inden for bygningssegmentet, hvor der er en risikoeksponering, det såkaldte Estimatet Maksimal Loss, opgjort til mere end kr. 1 milliard.

Produkterne i
Special Product Service

Find mere information om vores forskellige produkter inden for Special Product Service ved at klikke ind på undersiderne via links herunder.

Kontakt en specialist:

Telefon
+45 52 83 70 06


Køb online

Hos Special Risk kan du købe din bestyrelsesansvarsforsikring online.

 

Bestil nu og få policen leveret med det samme.

Special Risk Forsikring ApS

Vandtårnsvej 62A, 5. sal
2860 Søborg

+45 53 83 70 06
info@specialrisk.dk

CVR: 41679077

Special Risk Forsikring ApS

Special Risk repræsenterer særligt udvalgte forsikringsselskaber, som har de rigtige produkter til vores kunder og samarbejdspartnere.