Ansvarsforsikringer for advokater

Som advokat er du underlagt en skærpet uagtsomhedsvurdering. Du skal udføre, hvad der betragtes som en god faglig indsats, fordi du som advokat forudsættes at have særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. For at blive beskikket og virke som advokat skal du derfor, som minimum, have tegnet en forsikring for professionelt ansvar samt en lovpligtig garantiforsikring, begge i henhold til Advokatsamfundets vedtægter. Forsikringen dækker de økonomiske krav, der kan blive rejst imod dig som følge af dine egne eller eventuelle kollegaers eller medarbejderes fejl, mangelfulde handlinger eller undladelser i forbindelse med den rådgivning, din virksomhed har ydet.

Advokatansvarsforsikring

Ud over at opfylde Advokatsamfundets vedtægter § 61 om minimumskrav til forsikringsdækning er der reelle fordele ved at tegne en individuelt tilpasset forsikring hos os. Forsikringen skal minimum tegnes med en dækningssum på 2,5 millioner kroner og en garantiforsikring på 5 millioner kroner. Afhængig af advokatens fagområder og sammensætningen af klientporteføljen kan det ofte anbefales at efterspørge en væsentligt højere forsikringssum. Det er vigtigt at vælge en sum, der er stor nok til at absorbere erstatningskrav mod alle advokater i firmaet samt alle krav, der kan henføres til et enkelt forsikringsår.

Hvad kan du forvente af os?

En advokatansvarsforsikring hos os er mere end en forsikring. Du får en erfaren partner med specialviden. Dette betyder at du kan fortsætte dit virke mens sagen kører – i sikker forvisning om, at vores specialiserede advokater eller samarbejdspartnere gør alt, hvad de kan, for at løse sagen til din fordel. Du hæfter personligt. Vi oplever at der generelt rettes flere og flere krav mod advokater. Typisk rejses der krav i forbindelse med skatterådgivning, fristoverskridelser og ekspeditionsfejl, administration af fast ejendom samt berigtigelse og værdiansættelse af ejendomshandler. Som advokat hæfter du personligt med hele din formue i det tilfælde, du ifalder professionsansvar.

Vores advokatansvarsforsikring dækker følgerne af et erstatningsansvar samt de sagsomkostninger, sagens løsning måtte kræve. Ofte kræver komplekse sager bistand fra højt specialiserede advokater og eksperter, og du kan blive pålagt at betale modpartens sagsomkostninger. Forsikringen dækker både sagsomkostninger ved berettigede såvel som uberettigede krav. 

Vi har udviklet nogle af markedets bredeste forsikringsbetingelser med mulighed for at tilpasse forsikringen til de konkrete behov i din advokatvirksomhed. Ud over minimumskravene indeholder forsikringen blandt andet: 

 • Automatisk afløbsforsikring (10 år) 
 • Dækning af hæftelsesansvar ved brug af underleverandører
 • Omkostninger til genetablering af dokumenter
 • 12 måneders efteranmeldelsesfrist 
 • Derudover kan vi udvide dækningen med: 
 • Bestyrelsesansvar & Ejendomsformidling
 • Erhvervsansvar 
 • Kriminalitetsforsikring 
 • Netbankforsikring 
 • Ting i varetægt 
 • Timedriftstab 
 • Partnerhæftelse

I vores skadeafdeling har vi gennemgået skadeårsagerne inden for advokatrelaterede risici og skadesager og kan se en tendens til, at årsagerne til skaderne typisk er:

 • Fristoverskridelser og ekspeditionsfejl 
 • Berigtigelse og værdiansættelse af ejendomshandler
 • Administration af fast ejendom
 • Skatterådgivning

Risk management Advokatvirksomheden bør identificere sine risici ud fra en betragtning om frekvens og konsekvens af sandsynlige tabsscenarier og identificere indsatsområder i forhold til risikoledelse. Advokatkontoret bør nøje vurdere, hvem der har de faglige kompetencer til at løse en opgave – og hurtigt beslutte, om flere advokater eller rådgivere bør samarbejde om opgaven, eller om klienten skal henvises til et andet advokatkontor.

I Special Risk Forsikringsformidling tilbyder vi vores kunder forsikringer fra HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, Tyskland. HDI er et af Europas førende forsikringsselskaber med forsikringsprodukter til virksomheder i Danmark.

I Special Risk Forsikringsformidling tilbyder vi vores kunder forsikringer fra HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, Tyskland. HDI er et af Europas førende forsikringsselskaber med forsikringsprodukter til virksomheder i Danmark.