Excess policer

Har du behov for en stor forsikringssum?

Har du behov for en stor forsikringssum?

Nogle virksomheder har en så stor risikoeksponering, at en ”normal” forsikringspolice ganske enkelt ikke kan håndterer forsikringsrisikoen i det omfang som virksomheden har behov for. Som eksempler kan nævnes de helt store advokat- eller revisionshuse der typisk har behov for en forsikringssum på mere end 1 milliard kroner i relation til deres professionelle ansvarsforsikring. I disse tilfælde håndteres forsikringen via en excess police.

Hvad er en Excess Police?

En excess-police er også kendt som et forsikringstårn. Begrebet forsikringstårn henviser til, at forsikringen er bygget op af flere dækningslag i et vertikalt format, hvor forskellige forsikringsselskaber påtager sig en del af den samlede forsikringsrisiko. Det forsikringsselskab, som først aktiveres ved en skadesbegivenhed kaldes fagsprog en primær. Det er primærselskabet, der sætter vilkårene for den samlede forsikring. De følgende selskaber accepterer disse vilkår og kaldes derfor meget naturligt, followers. Når der bygge et forsikringstårn, som en exces police, har du altså som forsikringstager mulighed for at opnå meget store forsikringssummer.

Hvilke Excess policer laver vi?

Hos Special Risk er vi i stand til at opbygge excess policer inden for særligt Financial lines området, der b.la. omfatter bestyrelsesansvar, netbank, professionelt ansvar og kriminalitetsforsikring.

Produkterne i
Special Product Service

Find mere information om vores forskellige produkter inden for Special Product Service ved at klikke ind på undersiderne via links herunder.

Kontakt en specialist:

Telefon
+45 53 73 70 06

Køb online

Hos Special Risk kan du købe din bestyrelsesansvarsforsikring online.

 

Bestil nu og få policen leveret med det samme.

Special Risk Forsikring ApS

Vandtårnsvej 62A, 5. sal
2860 Søborg

+45 53 83 70 06
info@specialrisk.dk

CVR: 41679077

Special Risk Forsikring ApS

Special Risk repræsenterer særligt udvalgte forsikringsselskaber, som har de rigtige produkter til vores kunder og samarbejdspartnere.