Ansvarsforsikringer til boligselskaber

Som boligselskab betragtes du og dine medarbejdere som eksperter med en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Derfor er I at betragte som professionelle og I kan blive underlagt et professionsansvar – uanset hvilken type arbejde i udfører, eksempelvis udarbejdelse af varmeregnskaber eller byggesagsstyring. Hvis noget går galt som følge af de leverede ydelser eller rådgivning, og ansvaret placeres hos jer som boligselskab, kan et erstatningskrav og sagsomkostningerne i den forbindelse få store økonomiske konsekvenser.

Ansvarsforsikring

Vores professionelle ansvarsforsikring til boligselskaber dækker det erstatningsansvar, I som boligselskab måtte ifalde i forbindelse med uagtsomme handlinger eller undladelser. Derudover dækkes sagsomkostninger. Ofte kræver komplekse sager bistand fra højt specialiserede advokater og eksperter, og I kan blive pålagt at betale modpartens sagsomkostninger. Skulle det ske, dækker vi sagsomkostningerne – også selvom erstatningskravet ikke er berettiget. Det er vigtigt at vælge en sum, der er stor nok til at absorbere de erstatningskrav der kan komme, og hos os er det muligt at tegne forsikringen med netop den sum der passer til dine behov.

Hvad kan du forvente af os? 

En professionel ansvarsforsikring til boligselskaber hos os er mere end en forsikring. I får en erfaren partner med specialviden. Forsikringen sikrer jer effektiv hjælp, hvis en sag bliver rejst. Det betyder, at I kan fortsætte jeres virke, mens sagen kører – i sikker forvisning om, at vores specialiserede eksperter og advokater gør alt, hvad de kan, for at løse sagen til jeres fordel.

Vores professionelle ansvarsforsikring til boligselskaber har til formål at imødekomme det samlede økonomiske erstatningsansvar, som boligselskabet måtte ifalde i forbindelse med uagtsomme handlinger eller undladelser, der kan ramme klienter, beboere eller underafdelinger mv. Vi har udviklet nogle af markedets bredeste forsikringsbetingelser med mulighed for at tilpasse forsikringen til de konkrete behov i dit boligselskab.

Vores standard forsikring indeholder blandt andet: 

  • Dækning for grov uagtsomhed
  • Krænkelse af immaterielle rettigheder
  • Omkostninger ved retsmøde
  • Tab af dokumenter
  • Tab hos underafdelinger

Derudover kan vi udvide dækningen med:

  • Byggesagsstyring
  • Retshjælp

De typiske erstatningskrav, som vi modtager i forbindelse med boligselskaber, er: 

  • Fejl i opkrævninger til beboerne 
  • Mangelfuld byggesagsstyring 
  • Manglende overholdelse af vedtægter

Boligselskaber bør altid kortlægge sine potentielle risici ud fra en betragtning om frekvens og konsekvens af de sandsynlige tabsscenarier, boligselskabet kan havne i, og således identificere indsatsområder i forhold til risikoledelse.

I Special Risk Forsikringsformidling tilbyder vi vores kunder forsikringer fra HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, Tyskland. HDI er et af Europas førende forsikringsselskaber med forsikringsprodukter til virksomheder i Danmark.