Cyberforsikring

Cyberkriminalitet er en stigende kriminalitetsform, og særligt hos de mellemstore virksomheder, er der behov for en forsikring der dækker det som er det reelle behov. Med en Cyberforsikring igennem Special Risk kan virksomheder med en opsætning op til 50 millioner kroner få dækning mod økonomiske tab som følge af et cyberangreb rettet mod sikredes data, IT-systemer, herunder også fremmede servere eller cloudløsninger. Forsikringen dækker fx udgifter til eksterne konsulenter, genetablering af data, driftstab som følge af cyberangrebet og en eventuel erstatning i tilfælde af at virksomheden er erstatningsansvarlig for tredjemands tab som følge cyberangrebet

 • Forsætlig fremkaldelse af forsikringsbegivenheden af direktionen, leder af juridisk, IT-, Risk management eller lignende afdeling
 • Krænkelse af patentrettigheder
 • Verserende sager som ledelsen var bekendt med ved etablering af forsikringen
 • Skader og/eller sager i USA
 • Krig, krigeriske handlinger mv.

Forsikringen dækker:

 • Med en sum på 1.000.000 kroner
 • Tab og omkostninger der følger af skade, tyveri eller uautoriseret offentliggørelse af data, fx forensiske undersøgelser, PR-omkostninger, notifikationsomkostninger og advokatbistand
 • Omkostninger til genetablering af data
 • Driftstab samt meromkostninger i forbindelse hermed
 • Medieansvar
 • Advokatomkostninger ved myndighedsmæssige undersøgelser
 • Afpresning, herunder betaling af løsepenge

I Special Risk Forsikringsformidling tilbyder vi vores kunder forsikringer fra HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, Tyskland. HDI er et af Europas førende forsikringsselskaber med forsikringsprodukter til virksomheder i Danmark.

Vi er altid lige i nærheden.

Du er altid velkommen til at kontakte os mellem kl. 09-16 på: +45 53 83 70 06 eller via mail: info@specialrisk.dk