Professionel efterforskning af svindel

Desværre bliver forsikringsbranchen ramt at skadesager, der kræver efterforskning. Efterforskning er nu blevet en del af Special Risks ydelseskatalog. Vores kompetente Sikkerhedsrådgiver og efterforsker, med mange års erfaring fra kriminalpolitiet i København, stiller sin efterforskningskompetence til rådighed for vores kunder.

Hvorledes gør vi?

Forsikringsselskabet/skadeservicefirmaet (kunden) kontakter Special Risk til en kort sagsorientering. Herefter modtager vi sagens relevante oplysninger, som naturligvis behandles fortroligt af vores efterforsker. Indledningsvis undersøges, om der kan være hold i mistanken, hvorefter selve efterforskningen iværksættes. Under hele efterforskningen bliver vores kunde orienteret om sagens udvikling. Efterforskningen afsluttes med en rapport, således at kunden internt kan arbejde videre med sagen.

Vi overholder lovgivningen

Special Risk overholder, jf. dansk lov de gældende regler mht. f.eks. straffeloven, persondatalovgivningen samt lov om finansiel virksomhed. Desuden følger vi kodeks fra brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Et billede og en tekst på Linkedin førte til en kundes forespørgsel om en efterforsknings-ydelse. Special Risk tog imod udfordringen, hvorefter vi blev kontaktet af et udenlandsk forsikringsselskab. To dage efter modtagelsen af sagens dokumenter, blev sagen afsluttet med fakta om forsikringssvindel. Forsikringsselskabet var yderst tilfreds med resultatet af opgaveløsningen, idet denne opgave blev løst hurtigt og effektivt.