Ansvarsforsikringer til ejendomsmæglere

En ejendomsmægler skal som minimum have tegnet den lovpligtige ansvars-og garantiforsikring for at have lov til at drive ejendomsmæglervirksomhed i Danmark. Ejendomsmæglere er underlagt et professionsansvar og de skal udføre, hvad der betragtes som en god faglig indsats, idet ejendomsmæglere forudsættes at have en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Forsikringen dækker ejendomsmægleren mod de økonomiske krav, der kan blive rejst mod ejendomsmægleren som følge af egne eller medarbejderes fejl, mangelfulde handlinger eller undladelser, som ejendomsmæglerens rådgivning har medført.

Ejendomsmæglerforsikring

Som ejendomsmægler er man altid eksponeret for erstatningskrav fra utilfredse klienter. Uanset om et krav er berettiget eller uberettiget, kan alene sagsomkostningerne løbe op i meget store beløb. Forsikringen skal som minimum tegnes med følgende beløb: 

Ansvarsforsikring

  • 3.000.000 kr. pr. godkendt ejendomsmægler pr. forsikringsår, hvis der er færre end 10 ejendomsmæglere. 
  • 30.000.000 kr. pr. forsikringsår, hvis der er flere end 10 godkendte ejendomsmæglere. 

Garantiforsikring

  • 2.000.000 kr. pr. ejendomsmægler pr. forsikringsår.


Hvad kan du forvente af os?

Vi har specialiseret os i blandt andet at udbyde forsikringer til ejendomsmæglere så de kan sikre sig ved erstatningskrav og leve op til de lovgivningsmæssige krav til forsikringen. Hertil har vi udviklet specifikke forsikringsbetingelser, som kan udvides for at tilpasse forsikringen til ejendomsmæglerens konkrete behov. Forsikringen sikrer dig effektiv hjælp, hvis en sag bliver rejst. Det betyder, at du kan fortsætte dit virke, mens sagen kører – i sikker forvisning om, at vores specialiserede advokater gør alt, hvad de kan, for at løse sagen til din fordel. 

Typisk rejses der krav i forbindelse med forkerte kvadratmeter angivelser, manglende oplysninger om servitutter eller manglende opdagelse af forurenede grunde. Som ejendomsmægler kan du personligt blive idømt erstatningsansvar. Det betyder, at du hæfter personligt med din private formue, hvis det går galt.

Vores ejendomsmæglerforsikring dækker et eventuelt erstatningsansvar, som er resultatet af en dom eller et forlig. Derudover dækker den sagsomkostningerne fra det øjeblik, hvor der rejses sag, til der falder dom. Ofte kræver komplekse sager bistand fra højt specialiserede advokater og eksperter, og du kan blive dømt til at betale modpartens sagsomkostninger. Forsikringen dækker både sagsomkostninger ved berettigede såvel som uberettigede krav.

Derudover kan vi udvide dækningen med:

  • Netbankforsikring
  • Retshjælpforsikring

De typiske erstatningskrav, som vi modtager i forbindelse med ejendomsmæglere, er: 

  • Fejl i kvm. angivelsen 
  • Oversete servitutter 
  • Salg af forurenede grunde 

Ejendomsmægleren bør identificere sine risici udfra en betragtning om frekvens og konsekvens af sandsynlige tabsscenarier og identificere indsatsområder i forhold til risikoledelse.

I Special Risk Forsikringsformidling tilbyder vi vores kunder forsikringer fra HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, Tyskland. HDI er et af Europas førende forsikringsselskaber med forsikringsprodukter til virksomheder i Danmark.