Erhvers- og produktansvarsforsikring

Virksomheder er konstant udsat for mange risici. I forbindelse med virksomhedens aktiviteter kan denne blive mødt med erstatningskrav fra 3. mand og medarbejdere. Særlig fokus er nødvendig, når virksomheden eksporterer sine produkter til udlandet og/eller har datterselskaber i udlandet. 

Erhvervsansvar

Erhvervsansvar er det ansvar, som du og dine medarbejdere ifalder når der laves en skade mens I er på besøg hos en kunde. Det klassiske eksempel er den ødelagte vase eller en medarbejder, der fejlagtigt får trykket på en stor produktionsmaskines nødknap og derved stopper produktionen. 

Et andet vigtigt element er differencekravet. Altså det krav som ikke dækkes af en arbejdsskadeforsikring, men hvor arbejdsgiveren stadig kan holdes ansvarlig for den skade medarbejderen har pådraget sig. 

Produktansvar 

Produktansvaret er det ansvar, der påhviler en producent eller mellemhandler for skade forårsaget af en defekt ved et produkt eller din ydelse efter levering. Der kan både være tale om tingskade og personskader, ligesom der af disse kan udspringe formuetab. Det er ligeledes vigtigt at have for øje, at man som producent er underlagt en meget streng ansvarsnorm, som i visse situationer endda er objektiv.

Du har eksempelvis brug for en produktansvarsforsikring hvis dine produkter potentielt kan være til fare for forbrugeren. Det klassiske eksempel er en stige, der grundet produktions-eller kvalitetsfejl styrter sammen, hvorved forbrugeren falder og slår sig.

Hvad kan I forvente af os? 

En erhvervs- og produktansvarsforsikring hos os er mere end en forsikring. I får en erfaren partner med specialviden. Forsikringen sikrer jer effektiv hjælp, hvis en sag bliver rejst. Det betyder, at I kan fortsætte jeres virke, mens sagen kører – i sikker forvisning om, at vores specialiserede eksperter og advokater gør alt, hvad de kan, for at løse sagen til jeres fordel.

Anvender virksomheden underleverandører er det vigtigt, at der sker løbende kontrol med pågældende underleverandørs ansvarsforsikringsforhold og økonomiske situation. I tilfælde af konkurs kan virksomheden ende med at stå med ansvaret. 

Afhængig af aktiviteter og kontrakter bør det vurderes om hæftelsesansvaret for brug af underleverandører skal meddækkes på ansvarspolicen. 

I tilfælde af at virksomheden eksporterer, etablerer datterselskaber eller at tredjepart videreeksporterer produkter til USA, Canada eller lande med lignende juridisk miljø – da skal virksomheden være særligt opmærksom på løbende at vurdere risikoen. Eksempelvis ser vi ofte større erstatningskrav, end dem der kendes i Danmark.

  • Kend produktet og alle brugs- og misbrugsmuligheder så godt, at du kan advare tilstrækkeligt imod dem.
  • Tjek eventuelle underleverandører i værdikæden grundigt.
  • Husk at produktansvar gælder alle forretningsgange og services – også installation.
  • En ringe kontraktpolitik kan koste virksomheden en formue. Involver derfor rådgiver/forsikringsmægler/advokat.
  • Vær meget omhyggelig med at formulere salgs- og leveringsbetingelser, herunder især ansvarsbegrænsninger.

I Special Risk Forsikringsformidling tilbyder vi vores kunder forsikringer fra HDI Danmark, filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI er et af Europas førende forsikringsselskaber med forsikringsprodukter til virksomheder i Danmark.