Kreditforsikring støtter væksten

Har jeres virksomhed salg til andre virksomheder, og er handel på kredit et vilkår for jeres forretning – så vil kreditforsikring være et væsentligt værktøj i forhold til både risikostyring og drift.

På tværs af brancher er det nødvendigt at kunne tilbyde kunderne gode kreditvilkår. Dels, fordi det er et likviditetsparameter – og dels fordi det ofte er en del af den naturlige konkurrence.

At sælge på kredit er imidlertid ikke altid enkelt og ligetil. For hvordan vurderes en virksomheds aktuelle betalingsevne og –mønster?

Der er stor forskel fra land til land – på regnskabslovgivning, på kultur, på politiske dagsordener og på samhandelsmønstre.

Atradius har, med sit globale setup en unik mulighed for at give jeres virksomhed sikkerhed for jeres betalinger og en løbende overvågning af porteføljen.

Atradius’ slogan er ”managing risks – enabling trade” – og netop balancen mellem, løbende at vurdere samhandelsrisici og samtidig kunne pege virksomheden i retning af vækst med lavere risiko er kerneelementet i, hvorfor kreditforsikring vil være et stærkt værktøj for de fleste virksomheder.

Policen dækker tab på forsikrede debitorer med op til 90% ved konkurs eller manglende betaling, og Atradius forestår både inddrivelse af tilgodehavender samt eventuelt skadeudbetaling, skulle uheldet være ude.

Forsikringen kan sammensættes fleksibelt, så den passer til virksomhedens kreditbehov og branchebetingelser, herunder kredittider, tilvalgsdækninger mv.

En kreditforsikring hos Atradius er altså både en forsikring mod tab på debitorer, et kreditstyringsværktøj og adgang til et økosystem, der kan understøtte væksten.

  • Dækker 90% af tabet ved konkurs eller manglende betaling
  • Præmien fastsættes som en promillesats af omsætningen
  • Debitorporteføljen overvåges globalt – hver dag
  • Få besked, når dine kunder ikke betaler til tiden – early warning
  • De største udeståender er dækket – sov trygt om natten
  • Brug kreditforsikringen til at optimere kreditprocesserne i virksomheden

I Special Risk Forsikringsformidling tilbyder vi vores kunder forsikringer fra Atradius Kredit & Garanti. Atradius er et af Verdens førende forsikringsselskaber med kredit og garantiforsikring til virksomheder i Danmark.