Vi kan hjælpe din virksomhed

Beskyt virksomheden ved ansattes og tredjemandskriminelle handlinger. De økonomiske tab fra kriminalitet, der bliver begået mod virksomheden af ansatte eller tredjemand, kan ikke alene påføre jer et
formuetab, men ligefrem true jeres fortsatte eksistens.

Kriminelle forhold opdages ofte kun ved et tilfælde 

For at begrænse risikoen for kriminalitet har de fleste virksomheder indført kontrolforanstaltninger. Men da kriminelle handlinger foregår på mange og indimellem helt nye måder, er kontrollen ikke altid tilstrækkelig. Det er især varelageret og IT-systemerne, der bliver udsat for kriminalitet. Og det kriminelle forhold foregår mange gange over en længere periode. Det gør det sværere at opdage. Faktisk bliver kriminelle forhold ofte kun opdaget ved et tilfælde eller ved udskiftning af personale.

Cyberkriminalitet

Når I som virksomhed agerer på internettet eller blot har forbindelse til det via jeres intranet, er der risiko for, at kriminelle udnytter huller i sikkerheden til at installere spionprogrammer, som de bruger til at få adgang til jeres fortrolige kundedata, bankoplysninger mv. Hvis I på grund af manglende sikkerhedstiltag utilsigtet videredistribuerer sådan ondsindet programkode (malware), kan der blive rejst erstatningskrav imod jer, fordi I er ”distributør” af malwaren.

Hvad kan du forvente af os?

En kriminalitetsforsikring hos os er mere end en forsikring. I får en erfaren partner med specialviden, der hjælper med at afdække jeres forretningsmæssige forsikringsbehov. Med forsikringen opnår I først og fremmest dækning for det økonomiske tab, som en kriminel handling kan forvolde. Samtidig slipper I for at offentliggøre oplysninger om både formuetabet og det kriminelle forhold. Det giver jer mulighed for at fortsætte jeres virke – med jeres gode omdømme intakt.

Vi har udviklet nogle af markedets bredeste forsikringsbetingelser med mulighed for at tilpasse forsikringen til de konkrete behov i din virksomhed. Den dækker blandt andet disse fire væsentlige elementer: 

 • Direkte formuetab som følge af ansattes kriminelle handlinger 
 • Virksomhedens erstatningsansvar som følge af ansattes kriminelle handlinger 
 • IT-kriminalitet, herunder indbrud i virksomhedens netbank, uanset om det er begået af ansatte eller tredjemand. 
 • Meromkostninger til rekonstruktion af data tabt som følge af databedrageri eller et dækket indbrud i netbanken. 

Derudover kan vi udvide med dækning for cyberkriminalitet

 • Distribution af ondsindet programkode (malware) 
 • Notifikation – af kunder om, at et databedrageri har kompromitteret deres data, og efterfølgende etablering af kreditovervågning. 
 • Trusler – betaling af løsepenge og omkostninger til afværgelse af trusler om at beskadige eller offentliggøre fortrolige oplysninger 
 • Genopretning af renommé – omkostninger til ekstern konsulentbistand efter en dækningsberettiget hændelse 
 • Driftstab – nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser efter en dækningsberettiget hændelse.
 • Underslæb begået af en bogholder, der uberettiget udbetaler penge til sig selv. 
 • ”Ompostering” af lønninger af en IT-medarbejder. 
 • Hackerindbrud i virksomhedens danske netbankkonti, uanset gerningsmandens geografiske placering. 
 • Databedrageri, hvor nogen uberettiget har ændret eller slettet data for at opnå vinding og påføre virksomheden et formuetab.
 • Store og internationale virksomheder 
 • Mindre og mellemstore virksomheder 
 • Realkreditinstitutter og forsikringsselskaber 
 • Pensionsselskaber og investeringsforeninger 
 • Reklamebureauer og rådgivende virksomheder 
 • IT-virksomheder 
 • M.fl.

I Special Risk Forsikringsformidling tilbyder vi vores kunder forsikringer fra HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, Tyskland. HDI er et af Europas førende forsikringsselskaber med forsikringsprodukter til virksomheder i Danmark.

Hent materiale

Vi er altid lige i nærheden.

Du er altid velkommen til at kontakte os mellem kl. 09-16 på: +45 53 83 70 06 eller via mail: info@specialrisk.dk