Ansvarsforsikring til rådgivningsvirksomheder

Som professionel rådgiver betragtes du og dine medarbejdere som eksperter med en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Derfor er I at betragte som professionelle og I er derfor underlagt et professionsansvar. Hvis i har leveret mangelfulde ydelser eller rådgivning, og ansvaret placeres hos jer som rådgivere, kan et erstatningskrav og sagsomkostninger få store økonomiske konsekvenser. Det er årsagen til, at det i dag er blevet kutyme, og ofte et krav i kontrakter, at rådgivere har en ansvarsforsikring.

Rådgiveransvarsforsikring

Vores professionelle ansvarsforsikring dækker et eventuelt erstatningsansvar, I som rådgivere måtte ifalde i forbindelse med uagtsomme handlinger eller undladelser, der kan ramme jeres klienter eller tredjemand. Det er samtidig vigtigt at vælge en sum, der er stor nok til at absorbere de erstatningskrav der kan komme, og hos HDI Danmark er det muligt at tegne forsikringen med netop den sum der passer til dig.

Hvad kan du forvente af os? 

En professionel ansvarsforsikring hos os er mere end en forsikring. Du får en erfaren partner med specialviden. Dette betyder at du kan fortsætte dit virke mens sagen kører – i sikker forvisning om, at vores specialiserede advokater eller samarbejdspartnere gør alt, hvad de kan, for at løse sagen til din fordel.

Vores professionelle ansvarsforsikring dækker følgerne af et erstatningsansvar samt de sagsomkostninger, sagens løsning måtte kræve. Ofte kræver komplekse sager bistand fra højt specialiserede advokater og eksperter, og du kan blive pålagt at betale modpartens sagsomkostninger. Forsikringen dækker både sagsomkostninger ved berettigede såvel som uberettigede krav. Vi har udviklet nogle af markedets bredeste forsikringsbetingelser med mulighed for at tilpasse forsikringen til de konkrete behov i din rådgivningsvirksomhed. Forsikringen indeholder blandt andet: 

  • Dækning for grov uagtsomhed 
  • Krænkelse af immaterielle rettigheder 
  • Omkostninger ved retsmøde

Mellem to professionelle parter er det muligt at fordele ansvar for næsten alt. Det betyder, at virksomheder kan begrænse deres økonomiske risiko ved fejl og forsømmelser. Dog er der en række faldgruber, når disse begrænsninger udarbejdes i kontrakter, salgs- og leveringsbetingelser mv. 

Vi ser ofte, at rådgivningsvirksomheder begrænser deres ansvar over for kunder ved at have standardkontrakter og hjemmesider med erstatningsbegrænsninger indarbejdet. I den forbindelse bør følgende overvejes: 

  • Forsikringsselskabet er ofte berettiget til at påberåbe sig samme begrænsning som i kontrakten. 
  • Almindelige salgs- og leveringsbetingelser indeholder ofte brede ansvarsbegrænsninger. Er de så brede, at de kan anses som retsstridige, for eksempel hvis produktansvaret begrænses i strid med gældende lov eller retspraksis, vil det i nogle henseender være muligt at tilsidesætte disse. 
  • Enhver uklarhed om en formulering vil blive fortolket og lagt imod forfatteren af formuleringen og kan i værste fald helt tilsidesætte begrænsningen. 

Vi anbefaler, at virksomheden rådfører sig med en ekstern rådgiver for at få udfærdiget vilkårene. Her er det nødvendigt at sætte særlig fokus på indirekte tab, tidstab, avancetab og lignende.

I Special Risk Forsikringsformidling tilbyder vi vores kunder forsikringer fra HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, Tyskland. HDI er et af Europas førende forsikringsselskaber med forsikringsprodukter til virksomheder i Danmark.