Cyberforsikring

I forbindelse med den øgede digitalisering er der sket en stor stigning indenfor cyberkriminalitet Flere undersøgelser peger på, at frygten for cyberangreb er stigende blandt den danske befolkning. Desuden er de fleste danskere ikke bekendt med deres rettigheder og ved ofte ikke, hvad de skal gøre eller hvor de kan søge hjælp, hvis de bliver udsat for cyberrelateret kriminalitet.

En Cyberforsikring kan hjælpe din virksomhed, medlemsorganisation eller forening med at sikre dine medarbejdere eller medlemmer gennem en kollektiv ordning. Dette indebærer juridisk hjælp og rådgivning inden for identitetstyveri, digitale krænkelser, misbrug af betalingskort og svindel.

Special Risk tilbyder Cyberforsikring i som modul opbygning af dækningsområder til virksomheder og organisationer med mere end 200 medarbejdere eller medlemmer.

Se herunder hvilke dækningsområder der kan indgå i en Cyberforsikring:

Identitetstyveri indebærer, at en person uberettiget bruger en andens identitet til at tilegne sig varer og/eller tjenester, åbne en bankkonto, søge om kreditkort eller lån, søge om legitimation eller registrere telefon- eller andre abonnementer i en anden persons navn.

Hvis en medarbejder eller et medlem skulle blive udsat for et identitetstyveri, kan de få hjælp og rådgivning af en jurist til følgende:

 • Hvordan man kan undgå identitetstyveri
 • Hvordan man stopper identitetstyveri
 • Hvordan man anmelder identitetstyveri til politiet
 • Hvordan man afviser krav fra kreditorer
 • Retshjælp til at føre sagen overfor kreditorer, banker etc.

Digitale krænkelser indebærer ulovlige og krænkende publiceringer på nettet, såsom nøgenbilleder, hævnporno, spionvideoer etc., der bliver delt uden samtykke fra den krænkede. Det kan også være falske profiler, chikane eller digital mobning, der kan have alvorlige sociale og psykologiske konsekvenser for de krænkede.

Hvis en medarbejder eller et medlem skulle blive udsat for en digital krænkelse, kan de få hjælp og rådgivning af en jurist til følgende:

 • Hvordan man dokumenterer krænkelsen
 • Hvordan man stopper eller begrænser krænkelsen
 • Hvordan man anmelder krænkelsen til politiet
 • Hvordan juristen kan kontakte krænkeren direkte med krav om at materialet slettes, samt vurdering af, om der skal rejses et erstatningskrav overfor krænkeren
 • Retshjælp indenfor injuriesager og erstatningssager

Misbrug af betalingskort indebærer tilfælde, hvor der bliver trukket penge fra ens bankkonto, som ikke er godkendt af en selv. Det kan opstå ved, at ens kreditkort bliver fysisk stjålet og misbrugt eller, hvis man skriver sine kortoplysninger ind på en falsk hjemmeside. Dette kan eksempelvis forekomme, hvis man modtager en SMS eller e-mail, hvor afsenderen udgiver sig for at være fra en virksomhed eller organisation, som man har tillid tid.

Hvis en medarbejder eller et medlem skulle blive udsat for at få misbrugt sit betalingskort, kan de få hjælp og rådgivning af en jurist til følgende:

 • Hvordan misbrug af et betalingskort sker, og hvordan det kan forhindres
 • Hvordan man skal forholde sig, hvis man har mistanke om, at ens kort er blevet misbrugt
 • Juristen kan initiere dialog med banker og lignende instanser for at forsøge at få dækket det tabte beløb
 • Begrænse skadeomfanget og forebygge økonomisk tab som følge af skaden

Afvise uberettigede pengekrav og bidrage til at fjerne uberettigede anmærkninger i nationale kreditvurderingsdatabaser samt bistå med klage til Det Finansielle Ankenævn

Svindel ved onlinekøb indebærer varer købt på nettet, der ikke er kommet frem, er markant forsinket eller ikke er som lovet. Det kan også være, at man er blevet snydt af falske sælgere eller hjemmesider.

Hvis en medarbejder eller et medlem skulle blive udsat for svindel, kan de få hjælp og rådgivning af en jurist til følgende:

 • Hvordan svindel sker, og hvordan det kan forhindres
 • Hvordan man skal forholde sig, hvis man har mistanke om svindel
 • Begrænse skadesomfanget og forebygge økonomisk tab som følge af skaden
 • Afvise uberettigede pengekrav og bidrage til at fjerne uberettigede anmærkninger i nationale kreditvurderingsdatabaser samt bistå med klage til Det Finansielle Ankenævn

Dækningen kan kombineres med andre forsikringsområder eller stå alene. Det er et krav, at virksomheden, medlemsorganisationen eller foreningen som minimum har 200 personer i ordningen.

Special Risk tilbyder disse forsikringer i samarbejde med HELP Forsikring, der er ejet af tyske ARAG, og specialiserer sig i forsikringer inden for retshjælpsområdet. Det gælder bl.a. ved digitale krænkelser, identitetstyveri, bistand i sager om familie- og arveret og køberet.